Dudak & İfade Animasyonu

Bir bireyin duygusal durumu ve yüz ifadeleri birbirleriyle ilişkilidir, çünkü mimikler ve yüz ifadeleri duyguları anlatmakta kullanılır. İnsan-bilgisayar etkileşimine olan katkılarından dolayı, ses sinyallerinden bir bireyin duygusal durumunu çıkarabilmek önemli bir mesele haline gelmiştir.

Momentum, 3B konuşan kafalar için sesle senkronize olan yüz ifadelerini otomatik bir şekilde üreten ses işleme algoritmaları ve araçları geliştirmiştir olup sunulan sistem konuşmacıdan ve dilden bağımsızdır. Geliştirilen sistem kullanılarak, bilgisayar oyunları ve uzaktan eğitim gibi uygulamalar için, sesten ifadeli kafa ve yüz animasyonları üretilebilmektetir.

 

SUNUMLAR

Comparison of Phoneme and Viseme Based Acoustic Units For Realistic Lip Animation

Gerçekçi karakter animasyonu için, gelen sesle senkronize olmuş ve doğal görünen dudak animasyonu gereklidir. İnsanlar, yüz animasyonundaki en küçük hatalara karşı çok duyarlıdırlar dolayısıyla, çıkarılan sesle senkronize olmuş gerçekçi yüz animasyonları elde etmek mutlaka gereklidir…

Speech Driven Automatic Facial Expression Synthesis

İnsan-bilgisayar etkileşimine (uzaktan eğitim, bilgisayar oyunları, vb.) olan katkılarından dolayı duygusal olarak ifadeli konuşan kafalar, çok popüler hale gelmiştir. Bu tarz uygulamalar için sesle senkronize olmuş ve doğal görünen animasyonlar üretmek şarttır, çünkü konuşan kafa, bir insanla etkileşime girmektedir…