3D SIM – Eğitim Amaçlı 3D Simülasyon Sistemi
Ağustos 14, 2018

3dsim

Bu projenin amacı farklı sektörlerde (örneğin öncelikli olarak sağlık sektörümüzde) sunulan

hizmetlerin kalitesinin ve güvenliğin artmasını sağlayacak şekilde çalışanlarının üç boyutlu sanal

ortamlarda eğitimi için kullanılabilecek bir yazılım platformunun geliştirilmesidir.

Projenin ilk hedefi olan sağlık sektöründe, ulusal sağlık sektörümüzde görev alan farklı

mesleklerdeki personelin (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni) üç boyutlu sanal “hastane”

ortamında farklı roller alarak değişik senaryolara hazırlanmalarını ve temel takım eğitimi

almalarını sağlayacak bir interaktivite ve rol oynama tabanlı, “ciddi oyunlar” (serious games)

platformu yazılımının geliştirilmesidir.

Bu simülasyon platformu, yine proje kapsamında geliştirilecek, uluslararası SCORM/ Tin Can

(Experince API – xAPI) standartlara uygun bir Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) ile entegre olacak

ve yönetici ve eğitmenlerin verilen eğitimi ölçmesini ve takip etmesini sağlayacaktır.

Sistemdeki son kullanıcı yazılımları, web tabanlı olarak PC, Mac bilgisayarlarda, iPad ve Android

tabletlerde ve Pardus sistemlerde de kullanılabilecek, çoklu platformları destekleyecektir.

Bu Proje TUBITAK 1511 Öncelikli Alanlar ArGe Programı kapsamında TUBITAK tarafından

desteklenmektedir (TEYDEB 1130190)

 

App Store

Google Play

 


DEZENFEKSİYON& STERİLİZASYON ÜNİTESİ EĞİTİMİ

 • Ulusal ve uluslar arası standartlara göre enfeksyon önlemek amaçlı uyulması gereken

prosedürlerin eğitimi

 • Kullanıcı sanal Avatarı 3D bir Sterilizasyon ünitesinde kontrol ederek aşağıdki eğitimleri

alabilmektedir:

 • Kullanılabilecek farklı dezenfeksyon/strelizasyon teknikleri eğitimi
 • Farklı durumlara uygun doğru metodun kullanılması eğitimi
 • Kullanılan teknik cihazlar ve kullanım detayları eğitimi
 •  Web, iPad ve Android tabletlerde çalışan uygulama
 • Çoklu dil desteği

ACİL İLK YARDIM- KPR (kardiyopulmoner resüsitasyon) EĞİTİMİ

 • ERC/American Heart Association 2015 algoritmalarına uygun KPR eğitimi
 • Herkese yönelik temel eğitim
 • Yetişkinler için Temel KPR ve AED kullanım eğitimi
 • İki modül
  • Rehber eşliğinde eğitim
  • Zaman karşı, ölçülem test (SCORM X-Api )
 • Web, iPad ve Android tabletlerde çalışan uygulama
 • Çoklu dil desteği