AR-GE

İş modelimizin temelinde, öncü araçlar ve ürünler geliştirmek üzere teknolojik araştırmaya sürekli yatırım yapmamız yatmaktadır. Araştırmadan teknoloji geliştirmeye geçmek ve sonunda bunu ürün haline dönüştürmek, çeşitli yetenekler ve kaynaklar gerektiren, riskli ve meydan okuyucu bir süreçtir. Bu meydan okumaya karşı, bizim en değerli kaynağımız, hepsi kendi alanlarında güçlü bir teorik ve pratik geçmişe sahip birinci sınıf araştırmacılarımız,tasarımcılarımız ve mühendislerimizdir.

Araştırma Projeleri

Momentum, ulusal ve uluslarası kurumlarca finanse edilmiş ARGE projeleri konusunda güçlü bir geçmiş tecrübeye sahiptir. Birikmiş araştırma bilgisinin pratik kullanıma uygulanması, somut ve yararlı teknolojik çıktıların patentli algortimalar, etkili yazılım araçları ve çoklu ortam içeriği formunda ortaya konulmalarını sağlamıştır.

Patent ve Yayınlar

En gelişmiş patentli teknolojilerimizi, küresel eğlence ve eğitim için sayısal çoklu ortam ürünleri geliştirmekte kullanıyoruz. Ayrıca en son akademik yayınlarımızın bir listesini de menüden ulaşarak görmeniz mümkün.